PechaKucha Event: Structuurvisie Verkeer 2030 – 8 september 2015

Verkeer en vervoer in 2030

Op een nieuwe, inspirerende en gezellige manier participatie mogelijk maken. Dat was de opdracht van de Gemeente Hilversum aan PechaKucha Hilversum. Onderwerp van die participatie was de Structuurvisie Verkeer en Vervoer 2030. Daartoe organiseerde PechaKucha Hilversum op 8 september in De Vorstin een evenement waar zeven vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties hun mening en visie in alle openheid kenbaar maakten aan de vertegenwoordigers van de gemeente Hilversum. En dat natuurlijk in de stijl van PechaKucha: een verhaal met 20 beelden van elk 20 seconden.
Deze input kan een belangrijke bijdrage leveren voor de gemeente bij het opstellen van de Structuurvisie Verkeer & Vervoer 2030.

Sprekers

Representanten van o.a. BVHilversum, Comité Diependaalsbelang, EVO, VNO-NCW, Tergooi, Rover en Regio Gooi en Vechtstreek betraden het podium in De Vorstin. Na twee of drie presentaties werd er met de sprekers kort van gedachten gewisseld. Niet helemaal gebruikelijk tijdens PechaKucha Nights maar wel succesvol; zowel vragen als antwoorden leverden ook de gemeente meer duidelijkheid over de standpunten. Wethouder Floris Voorink leidde de avond in en sloot hem af.
De presentatie was in handen van Debby Wijbrands en de hapjes tijdens de pauzes en na afloop waren van De Keuken van de Koning. Margot Brakel verzorgde de fotografie.