Jort Meijer

Aquathermie in Muiderberg

In Muiderberg sloegen de bewoners de handen ineen; een collectief warmtenet bleek de goedkoopste en duurzaamste oplossing te zijn als alternatief voor aardgas.

Collectieve warmtenetten zijn duurzaam en betaalbaar in wijken waar een warmtebron voorhanden is, en daarmee een interessant alternatief voor individuele oplossingen.

Jort Meijer is betrokken bij dit initiatief en vertelt over het initiatief waar de bewoners, de gemeente, Waternet en andere partners de handen ineen hebben geslagen (ze ook: warmtenetmuiderberg.nl) en samen de goedkoopste en voor iedereen betaalbare oplossing voor hun warmtebehoefte creëren. Een oplossing die met bijvoorbeeld aardwarmte (UDG) in Hilversum ook haalbaar is, mits de inwoners van Hilversum de schouders eronder zetten.