Jort Meijer

Aquathermie in Muiderberg

Collectieve warmtenetten zijn duurzaam en betaalbaar in wijken waar een warmtebron voorhanden is, en daarmee een interessant alternatief voor private of individuele oplossingen.

Bewonersinitiatieven kunnen helpen deze collectieve oplossingen te realiseren, maar hebben support van de overheid nodig (in de vorm van regie en financiën) om de ontwikkeling mogelijk te maken.

Vanuit KPMG, waar Jort werkt, helpt hij bedrijven en organisaties om hun bedrijfsmodel duurzaam te maken. Dat betekent op dit moment vooral de uitstoot van CO2 in hun gehele waardeketen te verminderen en in lijn te brengen met het klimaatakkoord van Parijs.

Vanuit de passie voor deze materie is Jort een van de eerste bewoners van Naarden Vesting die binnenkort van het gas af gaat….

Het kan dus…. Maar het kost voor individuele bewoners, veel geld….. En Jort is in de gelukkige omstandigheid dat hij dat kan betalen, maar dat is niet iedereen en kan dus niet overal…..