Wat is PechaKucha

PechaKucha Night 20x20 logoPechaKucha is Japans voor ‘geroezemoes’. Het is een wereldwijd fenomeen dat ook in een twintigtal plaatsen in Nederland georganiseerd wordt. Een verbazingwekkend platform voor welk creatief persoon dan ook: ontwerpers, architecten, kunstenaars, wetenschappers, dromers, politici, critici, studenten, etc., beroemd of niet, om hun idee te presenteren in een standaard format van 20 plaatjes, die ieder 20 seconden blijven staan.

Het is dé plek om je werk, mode, kunst, ontwerp, gemaakte project of welk goed idee dan ook te presenteren dat de geest  en creatieve ziel inspireert van zowel degenen die de avond organiseren als de bezoekers. Het overstijgt en verbindt daarmee de kleine onzichtbare creatieve netwerken.
PechaKucha Nights worden georganiseerd in bijna 1000 steden wereldwijd.

Het ‘geroezemoes’ dat ontstaat na deze presentaties is uiting van de onderlinge ontmoeting tussen de sprekers en luisteraars die een aanzet vormt tot verdere creatieve ontwikkeling en samenwerking van de diverse partijen.

De oorsprong van PechaKucha

PechaKucha 20x20 app logoHet presentatieformaat is bedacht door Astrid Klein en Mark Dytham van de Klein Dytham architectuur. De eerste PechaKucha Night werd in februari 2003 in Tokio gehouden in hun galerie. Klein Dytham architectuur organiseert en ondersteunt nog steeds het wereldwijde PechaKucha Night netwerk en organiseert PechaKucha Night Tokyo.

Zij bedachten het PechaKucha format omdat zij, zelf architecten, vonden dat architecten te veel praten! Geef een microfoon en enkele afbeeldingen aan een architect (of de meeste creatieve mensen) en ze gaan maar door. Geef iemand een PowerPoint en je krijgt hetzelfde verschijnsel.
PechaKucha is een prima alternatief, het nodigt sprekers uit tot de kern te komen en hun verhaal beeldend te maken Op deze manier inspireer en verleidt de spreker zijn publiek.

Meer informatie vind je op de internationale site.

PechaKucha in Hilversum

BlossomHilversum als ‘De Mediastad van Nederland’ kent veel kleinschalige en grootschalige creatieve bedrijvigheid. Naast de media gerelateerde bedrijven zijn er ook designers, musici, kunstenaars, architecten, studenten, ondernemers en vele andere creatieve mensen die hier wonen en werken.
Hilversum heeft het imago mee, toch is er te weinig zichtbaar van al deze creativiteit. Er zijn wel initiatieven, maar het blijft vaak in kleine kring of onzichtbaar waardoor het elkaar niet kan inspireren tot meer.

Oprichting en start PechaKucha Hilversum

Mart-Jan en Annemieke Oosterveld van MOOST architecten zijn in 2012 PechaKucha Nights gaan organiseren in Hilversum. Het idee is creatieve netwerken met elkaar te verbinden. PechaKucha is de plek tot inspiratie, kennisuitwisseling en verdere ontplooiing van creativiteit en innovatie. Dat is het ‘geroezemoes’ dat ontstaat door het zien en beleven van de bruisende ideeën van anderen.

Doordat het laagdrempelig is ontstaat ook verbinding tussen de amateur en de professional. Dit alles heeft een positief effect op de sociale binding  tussen de inwoner en hun creatieve stad Hilversum. Met het organiseren van PechaKucha Nights in Hilversum wordt de stap gezet van voelbare creativiteit naar zichtbare inspiratie, innovatie en verbinding.

PechaKucha training

PechaKucha Hilversum onderscheidt zich van andere PechaKucha organisatoren in de voorbereiding en de “nazorg”. Sprekers krijgen voordat zij aan hun presentatie beginnen een duidelijke instructie in PDF-formaat en een template powerpoint. Circa twee weken voor de PechaKucha Night worden er voorbereidingsavonden gehouden, ook wel trainingsavonden. De PechaKucha training levert veel op, elke spreker krijgt feedback maar geeft ook feedback aan de mede-sprekers van de avond. De eerste verbinding is dan al ontstaan.

Presentatievideo’s

Beeldlijn - Adri Gersen - presentatievideoDe presentatievideo’s vormen het tweede onderscheid. Standaard (internationale) PechaKucha-filmpjes bestaan alleen uit de slides met de geluidsopname. Geen spreker in beeld. Een gemiste kans volgens PechaKucha Hilversum. Alle presentaties worden dan ook onder verantwoordelijkheid van Beeldlijn, met twee camera’s geregistreerd en tezamen met de slides gemonteerd tot een professionele video. De sprekers krijgen hiermee een waardevol product dat ze kunnen inzetten voor de eigen promotie op website en social media.